DIAGNOSTYKA
CHIRURGIA PIERSI

Telefon

533 340 785

Adres

ul. Józefa Marcika 12
30-443 Kraków

Email

wpirowski@gmail.com

dr n. med. Wojciech Pirowski

Ukończyłem Wydział Lekarski Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Posiadam specjalizację z  chirurgii ogólnej
i chirurgii onkologicznej.
Szczególnym moim zainteresowaniem jest diagnostyka ultrasonograficzna i inwazyjna gruczołu piersiowego, leczenie chirurgiczne raka piersi z użyciem technik onkoplastycznych.
Prowadzę szkolenia i warsztaty z zakresu diagnostyki inwazyjnej gruczołu piersiowego – biopsje gruboigłowe i biopsje gruboigłowe wspomagane próżnią, współpracuje z Roztoczańską Szkołą Ultrasonografii jako wykładowca i konsultant.

Najnowsze techniki

Stosuję nowoczesne techniki diagnostyki chorób piersi, oparte o najdokładniejsze aparaty i głowice ultrasonograficzne z funkcją elastografii

Innowacyjne technologie

Stosuję innowacyjny sprzęt do diagnostyki inwazyjnej gruczołu piersiowego i węzłów chłonnych, zarówno na etapie podejrzenia, jak i leczenia raka piersi

Certyfikat umiejętności

Posiadam certyfikat umiejętności  z zakresu USG piersi oraz z zakresu biopsji gruboigłowych wspomaganych próżnią

W celu obniżenia ryzyka raka piersi zaleca się:

Unikanie nadwagi i otyłości!

Aktywność fizyczną

Ograniczanie spożycia alkoholu

Unikanie palenia tytoniu

Ograniczanie stosowania hormonalnej terapii
zastępczej

Współpraca

dr n. med. Paweł Guzik

Galen Rzeszów

Oddział Chirurgii Onkologicznej

Szpital św. Rafała w Krakowie

Centrum Medyczne Promed

Nowy Sącz

Opieka onkologiczna

Od etapu diagnostyki, przez leczenie chirurgiczne, do kontroli po zakończonej terapii

N

USG piersi

N

Biopsja gruboigłowa piersi i węzłów chłonnych

N

Biopsja mammotomiczna piersi

N

Leczenie chirugiczne z użyciem technik onkoplastycznych

N

Diagnostyka onkologiczna w ramach karty DILO

Rak piersi 

jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym wśród kobiet w Polsce. Według danych Centrum Onkologii – Krajowego Rejestru Nowotworów – liczba zachorowań przekroczyła
w 2020 roku ilość 24000 przypadków rocznie, wzrastając w ciągu dwóch ostatnich dekad o około
10 000

 

Najczęściej zadawane pytania

 

Jakie są możliwe objawy raka piersi?

 • Wyczuwalny palpacyjnie guz w piersi
 • Wyciek krwistej treści z brodawki
 • Wciągnięcie brodawki sutkowej, które pojawia się w ciągu kilku tygodni
 • Zmiana kształtu piersi, np. zaciągnięcie skóry
 • Pojawienie się nagłej asymetrii piersi – np. jedna pierś staje się większa, druga mniejsza
 • Powierzchowne zmiany na skórze piersi: np.  pogrubienie, pojawienie się objawu „skórki pomarańczowej”, zaczerwienienia lub owrzodzenia
 • Pojawienie się poszerzonych powierzchownych żył na skórze  piersi
 • Owrzodzenie brodawki sutkowej

Kiedy wykonujemy USG?

 • Najczęściej badanie USG stosowane jest jako metoda uzupełniająca do mammografii
 • Stosuje się także dla obciążonych wysokim ryzykiem zachorowania na raka piersi kobiet
 • U kobiet z piersiami gruczołowymi
 • Z implantami silikonowymi
 • U kobiet w ciąży
 • U kobiet z przeciwwskazaniem do mammografii (ograniczenie promieniowania rentgenowskiego)

Kiedy wykonujemy mammografię?

 • Przesiewowe badania mammograficzne powinny
  być rutynowo wykonywane u kobiet w wieku
  50–69 lat
 • W grupie kobiet pomiędzy 40 a 49 r.ż. należy zebrać dokładny wywiad
  rodzinny, uzyskać informacje na temat objawów oraz czynników ryzyka i uzależnić decyzję o rozpoczęciu badań mammograficznych (wykonywanych
  co 12–24 miesiące)
 • W grupie kobiet powyżej 70 r.ż. decyzję o wykonywaniu mammografii powinno się podejmować indywidualnie

Kiedy wykonujemy rezonans piersi?

 • Przed leczeniem operacyjnym, szczególnie w raku zrazikowym piersi, obecności przerzutów do węzłów chłonnych i braku ogniska pierwotnego (carcinowa occultum) w pozostałych badania obrazowych, przy obecności dysplastycznej tkanki gruczołowej
 • Badania przesiewowe u kobiet z wysokim ryzykiem zachorowania na raka piersi
 • Ocena odpowiedzi na przedoperacyjną chemioterapię w przypadku dużego, potencjalnie operacyjnego raka
 • Po leczeniu oszczędzającym raka piersi, gdy zmiany budowy piersi uniemożliwiają ocenę w USG lub mammografii
 • Po zabiegach operacyjnych powiększenia/rekonstrukcji piersi, w tym przede wszystkim podejrzenie pęknięcia implantu lub podejrzenia wznowy u chorych na raka piesi po zabiegach rekonstrukcyjnych
 • W różnicowaniu zmian niejednoznacznych w badaniu MMG, szczególnie BIRADS 4A i 4B oraz ew. BIRADS 3

Jak przygotować się do USG piersi?

 • Najlepiej jest zgłosić się pomiędzy 1. a 10. dniem cyklu miesiączkowego
 • W domu warto dokładnie umyć okolice piersi i pach
 • Przygotować się następujące pytania:
  – data ostatniej miesiączki
  – informacja o przebytych operacjach  i zabiegach diagnostycznych piersi
  – przyjmowanie leków hormonalnych (antykoncepcja hormonalna lub hormonalna terapia zastępcza)

  – ostatni poród i karmienie piersią
  – występowanie w rodzinie raka piersi lub/i jajnika
  – wyniki wcześniejszych badań obrazowych piersi (USG, mammografia, rezonans piersi)

Co to jest biopsja gruboigłowa piersi?

 • To ambulatoryjny zabieg diagnostyczny wykonywany najczęściej pod kontrolą ultrasonografii lub mammografii.
 • Polega na pobraniu jednorazową igłą fragmentów podejrzanych onkologicznie zmian litych w piersiach
 • Wykonywana jest w znieczuleniu miejscowym
 • Stosowane jest niewielkie nacięcie skóry długości 2-3 mm
 • Po zabiegu można wrócić co normalnych czynności życiowych
 • Dzięki pobranemu materiałowi lekarz patomorfolog może określić końcowe rozpoznanie histopatologiczne, a w przypadku nowotworu złośliwego piersi wykonać kompletne badanie immunohistochemiczne z określeniem podtypu raka
 • Cała procedura trwa 10-15 min

Co to jest biopsja mammotomiczna?

Biopsja mammotomiczna

 • To inaczej biopsja gruboigłowa wspomagana próżnią
 • Stosowana jest pod kontrolą ultrasonografii i mammografii 
 • Wykonywana jest w znieczuleniu miejscowym
 • Stosowane jest niewielkie nacięcie skóry długości 5-6 mm
 • Pobierany jest wycinek ze zmiany podejrzanej onkologicznie
 • Usuwanie zmian łagodnych (średnicy do 2 cm) 
 • Po zabiegu należy ograniczyć wysiłek fizyczny przez 2 tygodnie
 • Dzięki pobranemu materiałowi lekarz patomorfolog może określić końcowe rozpoznanie histopatologiczne, a w przypadku nowotworu złośliwego piersi wykonać kompletne badanie immunohistochemiczne z określeniem podtypu raka
 • Cała procedura trwa 15-20 min

Co to jest skala BIRADS?

 • Amerykańskie Towarzystwo Radiologiczne (American College of Radiology) opracowało system oceny Breast Imaging Reporting and Data System (BIRADS) które stanowi standard wszystkich opisów mammografii, ale także ultrasonografii i badania piersi z użyciem rezonansu magnetycznego
 • Jest 7 stopniową skalą, a jej wynik powinien znaleźć się na każdym wyniku badania obrazowego piersi
 • Jest doskonałym narzędziem komunikacji pomiędzy specjalistami zajmującymi się diagnostyką i leczeniem raka piersi
 • Zawsze warto sprawdzić odbierając opis badania, czy lekarz ocenił i wpisał wynik skali BIRADS

Umów wizytę 

Telefon: 533 340 785

ul. Józefa Marcika 12
30-443  Kraków

Email

wpirowski@gmail.com