Chirurgia piersi

Chirurgia onkologiczna

 • Zabiegi oszczędzające piersi (BCT – Breast conserving therapy)
 • Mastektomia prosta z biopsją węzła wartownika
 • Mastektomia radykalna
 • Mastektomia podskórna z jednoczasową rekonstrukcją
 • Mastektomia podskórna prepektoralna z jednoczasową rekonstrukcją

Chirurgia profilaktyczna

 • Mastektomia podskórna prepektoralna
 • Mastektomia podskórna subpektoralna
 • Mastektomia podskórna redukcyjna

Chirurgia korekcyjna piersi

 • Mastopeksja (podniesienie piersi)
 • Redukcja piersi
 • Leczenie chirurgiczne ginekomastii

CHIRURGIA ONKOLOGICZNA

Zabieg oszczędzający pierś (BCT – breast conserving therapy) z użyciem technik onkoplastycznych oraz biopsją węzła wartownika

Leczenie oszczędzające polega na wycięciu guza z marginesem zdrowych tkanek oraz wykonaniu uzupełniającej radioterapii. Podczas zabiegu operacyjnego zazwyczaj wykonuje się biopsję węzła wartownika, który jest miejscem spływu chłonki z gruczołu piersiowego. Opisaną procedurę wykonuję z zachowaniem technik onkoplastycznych, czyli uzyskaniem wolnych marginesów od nowotworu z jednoczesnym dbaniem o końcowy wygląd operowanej piersi.

Dla kogo:

 • istnieje możliwość wycięcia guza z marginesem zdrowych tkanek

 • pacjentka wyraża zgodę na uzupełniającą radioterapię
 • akceptuje zaplanowany wynik estetyczny zabiegu

Dodatkowe informacje o zabiegu:

Czas trwania zabiegu: ok. 1,5 godziny

Znieczulenie: ogólne

Czas pobytu w szpitalu: 2-3 dni

Miejsce zabiegu: Szpital św. Rafała, ul. Bochenka 12, Kraków

Diagnostyka onkologiczna przed zabiegiem:

 • Wtorki: 8:00 – 17:00, Poradnia Chirurgii Ogólnej, Szpital Miejski w Rabce-Zdrój, ul. Słoneczna 3
 • Środy: 8:00 – 13:00, Poradnia Chirurgii Onkologicznej, Szpital św. Rafała, ul. Bochenka 12, Kraków

Mastektomia prosta z biopsją węzła wartownika

Polega na usunięciu gruczołu piersiowego wraz ze skórą i kompleksem otoczka-brodawka. Uzupełnieniem zabiegu jest zawsze biopsja węzła wartownika.

Dla kogo:

 • brak możliwości wycięcia guza z marginesem zdrowych tkanek

 • pacjentka nie wyraża zgody na uzupełniającą radioterapię

 • pacjentka nie wyraża zgody na leczenie oszczędzające

Dodatkowe informacje o zabiegu:

Czas trwania zabiegu: ok. 1,5 godziny

Znieczulenie: ogólne

Czas pobytu w szpitalu: 2-3 dni

Miejsce zabiegu: Szpital św. Rafała, ul. Bochenka 12, Kraków

Diagnostyka onkologiczna przed zabiegiem:

 • Wtorki: 8:00 – 17:00, Poradnia Chirurgii Ogólnej, Szpital Miejski w Rabce-Zdrój, ul. Słoneczna 3

 • Środy: 8:00 – 13:00, Poradnia Chirurgii Onkologicznej Szpital św. Rafała, ul. Bochenka 12, Kraków

Mastektomia radykalna

Polega na usunięciu gruczołu piersiowego wraz ze skórą i kompleksem otoczka-brodawka. Uzupełnieniem zabiegu jest zawsze wycięcie węzłów chłonnych I i II piętra pachy (tzw. limfadenektomia pachowa).

Dla kogo:

 • brak możliwości wycięcia guza z marginesem zdrowych tkanek

 • pacjentka nie wyraża zgody na uzupełniającą radioterapię

 • pacjentka nie wyraża zgody na leczenie oszczędzające

 • przerzuty do węzłów chłonnych pachowych

Dodatkowe informacje o zabiegu:

Czas trwania zabiegu: ok. 2 godzin

Znieczulenie: ogólne

Czas pobytu w szpitalu: 2-3 dni

Miejsce zabiegu: Szpital św. Rafała, ul. Bochenka 12, Kraków lub Szpital Miejski w Rabce-Zdrój, ul. Słoneczna 3

Diagnostyka onkologiczna przed zabiegiem:

 • Wtorki: 8:00 – 17:00, Poradnia Chirurgii Ogólnej, Szpital Miejski w Rabce-Zdrój, ul. Słoneczna 3
 • Środy: 8:00 – 13:00, Poradnia Chirurgii Onkologicznej Szpital św. Rafała, ul. Bochenka 12, Kraków

Mastektomia podskórna z jednoczasową rekonstrukcją implantami/ekspanderami

Polega na usunięciu gruczołu piersiowego z pozostawieniem skóry i/bez kompleksu otoczka-brodawka. Jednoczasowo zostaje wszczepiony pod mięsień piersiowy większy implant lub ekspander. W zależności od stopnia zaawansowania zabieg uzupełniony jest o biopsję węzła wartownika lub wycięcie węzłów chłonnych I i II piętra pachy (tzw. limfadenektomia pachowa).

Dla kogo:

 • brak możliwości wycięcia guza z marginesem zdrowych tkanek z uzyskaniem dobrego efektu estetycznego

 • rozległy rak przedinwazyjny (tzw. DCIS – Ductal carcinoma in situ)

 • rak wieloogniskowy lub wieloośrodkowy

 • rak piersi u pacjentek z mutacją w genach BRCA 1, BRCA 2 lub innych zwiększających ryzyko raka piersi

 • po wstępnej chemioterapii, w przypadku nie uzyskania regresji guza umożliwiającego wykonanie zabiegu oszczędzającego

Dodatkowe informacje o zabiegu:

Czas trwania zabiegu: ok. 2 godzin

Znieczulenie: ogólne

Czas pobytu w szpitalu: 2-3 dni

Miejsce zabiegu: Szpital św. Rafała, ul. Bochenka 12, Kraków

Diagnostyka onkologiczna przed zabiegiem:

 • Wtorki: 8:00 – 17:00, Poradnia Chirurgii Ogólnej, Szpital Miejski w Rabce-Zdrój, ul. Słoneczna 3

 • Środy: 8:00 – 13:00, Poradnia Chirurgii Onkologicznej Szpital św. Rafała, ul. Bochenka 12, Kraków

Mastektomia podskórna prepektoralna (nad mięśniem piersiowym większym) z użyciem siatek syntetycznych lub macierzy biologicznej ADM

Polega na usunięciu gruczołu piersiowego z pozostawieniem skóry i/bez kompleksu otoczka-brodawka. Jednoczasowo zostaje wszczepiony nad mięsień piersiowy większy implant lub ekspander pokryty siatką syntetyczną lub macierzą biologiczną ADM. W zależności od stopnia zaawansowania zabieg uzupełniony jest o biopsję węzła wartownika lub wycięcie węzłów chłonnych I i II piętra pachy (tzw. limfadenektomia pachowa).

Dla kogo:

 • brak możliwości wycięcia guza z marginesem zdrowych tkanek z uzyskaniem dobrego efektu estetycznego

 • rozległy rak przedinwazyjny (tzw. DCIS – Ductal carcinoma in situ)

 • rak wieloogniskowy lub wieloośrodkowy

 • rak piersi u pacjentek z mutacją w genach BRCA 1, BRCA 2 lub innych zwiększających ryzyko raka piersi

 • po wstępnej chemioterapii, w przypadku nie uzyskania regresji guza umożliwiającego wykonanie zabiegu oszczędzającego

Dodatkowe informacje o zabiegu:

Czas trwania zabiegu: ok. 2 godzin

Znieczulenie: ogólne

Czas pobytu w szpitalu: 2-3 dni

Miejsce zabiegu: Szpital św. Rafała, ul. Bochenka 12, Kraków

Diagnostyka onkologiczna przed zabiegiem:

 • Wtorki: 8:00 – 17:00, Poradnia Chirurgii Ogólnej, Szpital Miejski w Rabce-Zdrój, ul. Słoneczna 3

 • Środy: 8:00 – 13:00, Poradnia Chirurgii Onkologicznej Szpital św. Rafała, ul. Bochenka 12, Kraków

CHIRURGIA PROFILAKTYCZNA (ZMNIEJSZAJĄCA RYZYKO RAKA PIERSI)

Mastektomia podskórna prepektoralna (nad mięśniem piersiowym większym) z użyciem siatek syntetycznych lub macierzy biologicznej ADM

Celem zabiegu jest zmniejszenie ryzyka wystąpienia raka piersi u pacjentek z dodatnim wywiadem rodzinnym. Polega na obustronnym usunięciu gruczołu piersiowego z pozostawieniem skóry i kompleksu otoczka-brodawka. Jednoczasowo zostaje wszczepiony nad mięsień piersiowy większy implant lub ekspander pokryty siatką syntetyczną lub macierzą biologiczną ADM. Podczas zabiegu nie uwalniany jest od ściany klatki piersiowej mięsień piersiowy większy co powoduje mniejsze dolegliwości bólowe i szybszy powrót do pełnej sprawności fizycznej.

Dla kogo:

Pacjentki które nie chorowały na raka piersi oraz została u nich stwierdzona patogenna mutacja w kierunku raka piersi w genach BRCA 1 lub BRCA 2

Dodatkowe informacje o zabiegu:

Czas trwania zabiegu: ok. 3,5 godziny

Znieczulenie: ogólne

Czas pobytu w szpitalu: 2-3 dni

Miejsce zabiegu: Szpital św. Rafała, ul. Bochenka 12, Kraków lub Szpital Miejski w Rabce-Zdrój, ul. Słoneczna 3

Przygotowanie przed zabiegiem:

 • Wtorki: 8:00 – 17:00, Poradnia Chirurgii Ogólnej, Szpital Miejski w Rabce-Zdrój, ul. Słoneczna 3

 • Środy: 8:00 – 13:00, Poradnia Chirurgii Onkologicznej Szpital św. Rafała, ul. Bochenka 12, Kraków

Mastektomia podskórna z jednoczasową rekonstrukcją piersi implantami/ekspanderami

Celem zabiegu jest zmniejszenie ryzyka wystąpienia raka piersi u pacjentek z dodatnim wywiadem rodzinnym. Polega na obustronnym usunięciu gruczołu piersiowego z pozostawieniem skóry i kompleksu otoczka-brodawka. Jednoczasowo zostaje wszczepiony pod mięsień piersiowy większy implant lub ekspander.

Dla kogo:

Pacjentki które nie chorowały na raka piersi oraz została u niech stwierdzona patogenna mutacja w kierunku raka piersi w genach BRCA 1 lub BRCA 2.

Dodatkowe informacje o zabiegu:

Czas trwania zabiegu: ok. 3,5 godziny

Znieczulenie: ogólne

Czas pobytu w szpitalu: 2-3 dni

Miejsce zabiegu: Szpital św. Rafała, ul. Bochenka 12, Kraków lub Szpital Miejski w Rabce-Zdrój, ul. Słoneczna 3

Przygotowanie przed zabiegiem:

 • Wtorki: 8:00 – 17:00, Poradnia Chirurgii Ogólnej, Szpital Miejski w Rabce-Zdrój, ul. Słoneczna 3

 • Środy: 8:00 – 13:00, Poradnia Chirurgii Onkologicznej Szpital św. Rafała, ul. Bochenka 12, Kraków

Mastektomia redukcyjna (zmniejszenie piersi) z jednoczasową rekonstrukcją implantami/ekspanderami

Celem zabiegu jest zmniejszenie ryzyka wystąpienia raka piersi u pacjentek z dodatnim wywiadem rodzinnym. Polega na obustronnej redukcji nadmiaru skóry, usunięciu gruczołu piersiowego z pozostawieniem skóry i kompleksu otoczka-brodawka. Jednoczasowo zostaje wszczepiony nad mięsień piersiowy większy implant lub ekspander pokryty siatką syntetyczną lub macierzą biologiczną ADM. Przy bardzo opadających piersiach może być konieczny przeszczep kompleksu otaczka-brodawka.

Dla kogo:

 • pacjentki które nie chorowały na raka piersi oraz została u niech stwierdzona patogenna mutacja w kierunku raka piersi w genach BRCA 1 lub BRCA 2

 • piersi dużych rozmiarów, opadające

Dodatkowe informacje o zabiegu:

Czas trwania zabiegu: ok. 3,5 godziny

Znieczulenie: ogólne

Czas pobytu w szpitalu: 2-3 dni

Miejsce zabiegu: Szpital św. Rafała, ul. Bochenka 12, Kraków lub Szpital Miejski w Rabce-Zdrój, ul. Słoneczna 3

Przygotowanie przed zabiegiem:

 • Wtorki: 8:00 – 17:00, Poradnia Chirurgii Ogólnej, Szpital Miejski w Rabce-Zdrój, ul. Słoneczna 3

 • Środy: 8:00 – 13:00, Poradnia Chirurgii Onkologicznej Szpital św. Rafała, ul. Bochenka 12, Kraków

Wykorzystywane materiały:

N

implanty Motiva

N

siatka syntetyczna GalaFLEX

N

siatka syntetyczna Seragyn BD

N

macierz bezkomórkowa ADM Veritas firmy Baxter

Zapisz się na konsultację

Wejdź do zakładki Gdzie przyjmuję i wybierz najbliższe miejsce.

 

Jesteś zainteresowany? 

Telefon: 533 340 785

ul. Józefa Marcika 12
30-443  Kraków

Email

wpirowski@gmail.com